I överensstämmelse med bestämmelserna i dataskyddsbestämmelserna (EU-förordningen 2016/679 av den 27 april 2016), Miguel Parrilla Holmström (nedan kallad "innehavaren"), ägare av webbplatsen www.feelgoodull. com, (nedan kallad "Webbplatsen"), upprättar följande sekretesspolicy, som kommer att fortsätta vid behandlingen av personuppgifter. Denna policy förstås i alla fall utan att det påverkar de som anges i motsvarande juridiska meddelanden och i motsvarande kakapolicy

1.- Ansvarig för behandlingen

Behandlingsansvarig : Miguel Parrilla Holmström

Adress: C / SAN BORONDÓN, 20, C.P. 35100, San Fernando de Maspalomas, Las Palmas, Spanien.

E-post: info@feelgoodull.com

Telefon: +34 626104952

Uppgifterna som kan begäras från användarna av denna webbplats via kontaktformulär, de som tillhandahålls endast genom att få åtkomst till webbplatsen (cookies), de som är relaterade till eventuella kommentarer på de olika företagsidorna av de sociala nätverk som är länkade från denna webbplats kommer personuppgifterna som användaren skriver in i de avsnitt som är aktiverade eller de som tillhandahålls av andra aktiverade kanaler eller kommunikationskanaler (till exempel e-post) behandlas av datakontrollanten indikeras.

2.- Syften med behandlingen

Det beror på den databehandling som utförs:

-För att bara besöka webbplatsen finns det viss information som samlas in på servrarna som tillhandahåller värdtjänster. Bland sådan information är den som är relaterad till IP-adressen från vilken webbplatsen har åtkomst. Syftet med behandlingen i detta fall är att underlätta webbläsning. Vi kan också samla in viss information (cookies), som vi kommer att behandla enligt den specifika kakapolicyn som du kan konsultera.

-Om du tillhandahåller oss informationen genom något eller några av de formulär som är aktiverade kommer syftet att vara relativt det som anges i motsvarande formulär. Om du till exempel tillhandahåller oss din information i kontaktformulär är syftet att svara i ditt fall på frågan.

-Om du tillhandahåller oss information via något eller några av de sociala nätverk som denna enhet upprätthåller och som är länkade via denna webbplats, antar denna enhet siffran Ansvarig för behandlingen av de uppgifter som tillhandahålls (t.ex. foton som laddats upp av oss eller av tredje part, kommentarer som den berörda parten gör i relation till publikationer vi gör, etc.), vi kommer att behandla informationen uteslutande i relation till din fråga, ledning eller kommentar, och alltid inom det sociala nätverket och i samband med samma sak och fortsätter inte i något fall till utvinning av sådana uppgifter om vi inte får medgivande för den från den berörda parten. Användningen av dessa plattformar är emellertid förutsatt att deras villkor accepteras fullständigt, och detta innebär att deras data behandlas med andra villkor än de som anges här. De officiella profilerna i de sociala nätverk som är länkade från den här webbplatsen har skapats så att du känner till vår aktivitet bättre och skapar en alternativ kommunikationskanal med de människor som är intresserade av vår enhet och de tjänster vi erbjuder, men vi avslår ansvaret för databehandlingen som de företag som hanterar nämnda sociala nätverk gör dem.

-Om du förser oss med personuppgifter via e-post eller på andra sätt (traditionellt eller inte), kommer vi i allmänhet att behandla dina uppgifter i relation till hanteringen eller frågan som gjorts. I enlighet med lag 34/2002, om informationssamhällets tjänster och elektroniska handeln Miguel Parrilla Holmström skickar inte kommersiell kommunikation utan att identifiera dem som sådana och utan föregående information. För detta ändamål kommer all information som skickas till de berörda parterna inte att betraktas som kommersiell kommunikation under förutsättning att den har syftet att upprätthålla det kontraktsförhållande eller svar på din begäran eller annan information som är relaterad till din begäran - i ditt fall - och att härledas direkt från detta förhållande.

-Om du gör en beställning via vår virtuella butik kommer syftet att vara relaterat till kundhantering, insamling och betalningshantering samt bearbetning och överföring av tjänsten / produkten till den angivna adressen . Vi kan också använda dem i förhållande till sändning av kommersiell kommunikation (även i samband med prenumerationen på nyhetsbrevet, i fall av förhandsgodkännande).

-Om du ger oss ditt godkännande kan vi behandla dina data för att skicka kommersiell kommunikation via e-post i förhållande till produkter som vi anser vara intressanta för dig.

3.- Period för bevarande av dina data

Det beror på den databehandling som utförs:

-Data relaterade till befintliga kakor på denna webbplats har en bevarandeperiod som anges i själva kakapolicyn.

-Data som du skickar till oss genom att den här webbplatsen gör dig tillgänglig (formulär, e-post, försäljning) kommer att bevaras under hela förhållandet med den berörda parten eller han drar tillbaka sitt samtycke i sin fall. Senare kommer vi att behålla uppgifterna beroende på om det finns en rättslig skyldighet eller inte, i vilket fall som helst den minimitid som krävs beroende på förhållandet eller förvaltningen som utförs. Till exempel kommer vi att behålla faktureringsuppgifterna för skatte- och redovisningsskyldighet i 6 år. Det finns också den femårsperiod som konst. 1964 i Civil Code (personliga handlingar utan särskild tid).

-Data som ingår i de sociala nätverk som är länkade via denna webbplats kommer att bevaras av oss tills den berörda parten drar tillbaka sitt samtycke. Det är dock möjligt att de ansvariga enheterna behåller dessa uppgifter i enlighet med annan behandlingspolicy som vi inte är ansvariga för i något fall.

-Data relaterade till sändning av kommersiell kommunikation kommer att behandlas så länge du inte gör invändningar mot behandlingen.

4.- Legitimering för behandlingen av dina data.

Det beror på den databehandling som utförs:

- Förekomsten av en eller flera juridiska skyldigheter som ålägger oss behandlingen. Till exempel nämnda skatteplikt i förhållande till de fakturor som har utfärdats.

-Du har gett oss samtycke till att behandla dina uppgifter i de villkor som anges genom att markera motsvarande godkännande i registreringsprocessen. Detta är fallet med att skicka kommersiell kommunikation.

-Det är ett legitimt intresse för behandlingen. Till exempel, i händelse av att den berörda parten tillhandahåller oss sina uppgifter i relation till en anförtrotad ledning, kommer vi att behandla dem eftersom vi förstår att vi måste ge ett fullständigt svar på det.

-Det finns ett tidigare avtalsförhållande. Detta är fallet med onlineinköp av produkter i vår virtuella butik. Dessutom kommer vi att begära ditt förhandsgodkännande för att fortsätta med behandlingen av dina uppgifter. I ditt fall kommer vi att be om ditt uttryckliga medgivande för behandlingen av dina hälsodata.

5.- Mottagare av dina data.

Förutom behandlingshanteraren som beskrivs ovan, kan uppgifterna behandlas av andra enheter beroende på databearbetningens natur:

- De enheter som ansvarar för de sociala nätverk som är länkade från denna webbplats, om den berörda parten tillhandahåller information genom dem.

- Vissa företag som är ansvariga för kakorna som är värda på din dator för att bara besöka denna webbplats kan ha information som är kopplad till din IP-adress, surfvanor etc., som beskrivs i motsvarande kakapolicy .

- Vissa tjänsteföretag relaterade till denna webbplats. Till exempel den enhet som tillhandahåller oss värdtjänster och den enhet som är relaterad till transporten av den eller de köpta produkterna.

-Ved rättslig skyldighet kan den spanska skatteförvaltningsbyrån också kräva information av skattemässig betydelse, från vår sida skyldigheten att tillhandahålla den.

6.- Dina rättigheter.

Alla personer har rätt att få bekräftelse på om vi i den här enheten behandlar personuppgifter som rör dem eller inte. Intresserade personer har rätt att få tillgång till sina personuppgifter, såväl som att begära rättelse av felaktiga uppgifter eller, i förekommande fall, begära att de raderas när uppgifterna bland annat inte längre är nödvändiga för de syften som samlades in. Under vissa omständigheter kan de berörda parterna begära begränsning av behandlingen av sina uppgifter, i vilket fall vi bara behåller dem för utövande eller försvar av anspråk. Under andra omständigheter och av skäl relaterade till deras särskilda situation kan de berörda parterna invända mot behandlingen av sina uppgifter. I de fall där du har gett oss samtycke, informerar vi dig dessutom om att du har rätt att återkalla den när som helst, utan att påverka lagligheten av behandlingen baserat på samtycket innan den återkallas. På begäran kommer denna enhet att sluta behandla uppgifterna, med undantag för tvingande legitima skäl, eller utövande eller försvar av eventuella påståenden. Du kan också kräva att vi behandlar dina uppgifter av en annan enhet, vilket underlättar denna enhets portabilitet av dina uppgifter till det nya ansvariga. För detta ändamål har specifika formulär utvecklats (som är tillgängliga för dig och som du kan begära) så att du kan utöva dina rättigheter till tillgång, rättelse, radering, begränsning av behandling, motstånd mot behandling, motstånd mot automatiserade individuella beslutsfattande inklusive profilering och dataportabilitet. I vilket fall som helst, om du anser att dessa rättigheter inte har uppfyllts korrekt av oss, informerar vi dig att du kan lämna in en ansökan till kontrollmyndigheten (spanska byrån för dataskydd, Jorge Juan 6, 28001, Madrid eller innan dess huvudkontor elektronik https://sedeagpd.gob.es).

Om du föredrar det, kan den berörda parten gå med e-post till adressen i rubriken, eller via e-post i den angivna e-posten, inklusive en kopia av ditt ID / NIF eller motsvarande dokument för att motivera din identitet och begära övningen av de rättigheter som nämns ovan.

7.- Särskild hänvisning till sociala nätverk

Miguel Parrilla Holmström har flera sidor och / eller profiler på olika sociala nätverk, länkade via denna webbplats. Miguel Parrilla Holmström kommer inte att vara ansvarig för det som publiceras av tredje parter i de nämnda sociala nätverken. Användningen och behandlingen av data som tredje parter gör i ovannämnda sociala nätverk kommer att omfattas av de allmänna eller särskilda villkoren andra än detta. Rubriken rekommenderar din noggranna läsning och medvetenhet i detta avseende.

Vår närvaro på Internet inkluderar närvaro på det sociala nätverket facebook.com, som drivs av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. UU. ( "Facebook"). Du kan leta efter oss i det nämnda sociala nätverket och klicka på "gilla" på det. Om du är inloggad på Facebook kan du tilldela navigering till ditt Facebook-konto. Se syftet och omfattningen av datainsamlingen och dess behandling och användning av Facebook, såväl som dina rättigheter i detta avseende och konfigurationsalternativen för att skydda din integritet i Facebooks sekretessförklaring: http: // www. facebook.com/policy.php

När det gäller "Youtube", på samma sätt som i den föregående, om du ger oss viss information baserad på kommentarer till bilderna eller videorna, kommer dina personuppgifter att behandlas under sekretesspolicyn för detta sociala nätverk. Du kan besöka Googles sekretesspolicy (enhet som är ansvarig för den här onlinevideoplattformen) på: http://www.youtube.com/static?gl=ES&template=terms&hl=sv. På samma sätt kommer informationen från de användare som kommenterar bara att hantera och svara på meddelandena vi utbyter med dem.

När det gäller det sociala nätverket Instagram förvärvades det av Facebook. Du kan kontrollera din integritetspolicy på följande länk: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content. I den utsträckning du använder detta sociala nätverk (till exempel att kommentera fotografier) ​​kan denna enhet samla in personuppgifter, data som ägaren till denna webbplats inte längre kommer att ansvara för och att de kommer att omfattas av andra villkor (du Vi rekommenderar att du besöker ovanstående länkwebbplats). Om vi ​​inte varnar något annat från vår sida kommer vi inte att skapa specifika databaser för användare som följer oss genom detta sociala nätverk, och vi kommer alltid att bearbeta deras data inom det, till exempel bara genom att svara på kommentarer till oss.

Product added to wishlist